Tombolaprijzen voor de steunkaarten

Er zijn opnieuw héél wat steunkaarten verkocht geweest tijdens de voorbije kermis!
Onder alle steunkaarten worden een 10-tal prijzen verloot - allemaal af te halen bij Marc (Oude weg 150)
1e prijs – n° 4028 (af te halen vóór 15/6) -  Indien niet afgehaald : reserven° na 16/6 n°4042
Resterende tombola n° die in de prijzen vallen : 4119 – 4024 – 4153 – 4025 – 4118 – 4020 – 4069 – 4096 – 4070