Bomen worden gesnoeid

Vandaag worden - op vraag van het kerkbestuur - de bomen gesnoeid rond de Kapel.
Nadien wordt alle hout verhakseld en gebruikt in de Kapeltuin.
Goed bezig mannen