Steunkaarten wijkkermis 2019

volgende nummers hebben prijs - de prijzen zijn af te halen bij Marc Mortier (Oude Weg 150)
1e prijs n° 1296 (af te halen vóór 31 juli)
Reserve 1e prijs (als andere niet afgehaald wordt) n° 1321
2e prijs : 1309 3e prijs : 1219
4e prijs : 1283 5e prijs : 1243