Opruimen zwerfvuil .... ook in 2018 een propere wijk !

Het jaareinde staat voor de deur, het nieuwe jaar staat klaar…. We maken tal van goede voornemens!
In onze wijk zijn er een 4 bermmeesters actief! Ann, Lieve, Wim en Frank doen regelmatig hun rondje in de wijk om zwerfvuil op te kuisen!
Daarnaast doen we als comité nog 2x per jaar mee met de gezamenlijke gemeentelijke zwerfvuilactie in maart en oktober!
Net voor de jaarwisseling hebben Ann en Lieve nog een toertje gedaan. Ook Frank vult vaak een paar zakken met zwerfvuil op zijn toer
in en rond de Ommegangstraat, Meerstraat, Koestraat,….
Ter hoogte van de wijkschool staat sinds geruime tijd een glascontainer!
Vaak wordt ook daar zwerfvuil achtergelaten oa plastiek bakken, bbq-roosters, glasscherven..….
Johan – aangesteld als ‘glasbol-meester’ probeert daar een oogje in het zeil te houden om tijdig problemen aan te pakken of te signaleren.
Wil je een probleem melden, een vraag of een idee… de berm- en glasbolmeester(s) zijn te bereiken via properewijk@kapelhoek.be
 
Ik zou zeggen…. Een van de voornemens voor 2018 kan er eentje zijn om minder zwerfvuil in de wijk te hebben!