Opstart BIN Kapelhoek

Geruime tijd geleden werd het idee geopperd om binnen de Kapelhoek een BIN op te starten….. maar het is er toen niet van gekomen! Recent werd het idee door bewoners weer opgerakeld…. En nu gaan we ervoor!
Een BIN (Buurt Informatie Netwerk) heeft als doel de veiligheid in de wijk te vergroten en de sociale controle te bevorderen. Tevens draagt een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen enerzijds de bewoners van de wijk en anderzijds de politiediensten, ertoe bij om het onveiligheidsgevoel terug te dringen
Wij organiseren op 20 april om 19.30u een infoavond voor alle wijkbewoners - welkom aan iedereen in 't Altannerietje (Looierijstraat)